CranioSacraal Therapie

Voor behandelingen via deze therapie verwijzen wij u naar Dolinda Erkens van Fysiotherapie Welkom in IJburg. Zie www.fysiotherapiewelkom.nl

CranioSacraal Therapie is een behandelwijze, waarbij het doel is een ontspanning te krijgen in het craniosacraal systeem en het bindweefselsysteem met behulp van zachte technieken. Voor CranioSacraal therapie verwijzen wij u naar Dolinda Erkens van Fysiotherapie Welkom in Amsterdam Noord, telefoonnummer 020-4167020.

Het lichaam een eenheid

De CranioSacraal therapie is ontstaan uit de osteopathie en gaat er van uit dat het lichaam een eenheid is. Alle structuren in het lichaam zijn direct of indirect met elkaar verbonden door het bindweefsel. Dit bindweefsel (fascie) kunt u zien als een soort laken waar de schedel, het ruggenmerg, alle organen, de botten, de spieren, de gewrichten, de bloedvaten en de zenuwen in gevouwen zitten. Beperkingen in het bindweefsel kunnen hierdoor klachten veroorzaken op vele plaatsen in het lichaam. Dit betekent dat bij bijvoorbeeld nekklachten de oorzaak van het probleem in de nek kan zitten, maar ook net zo goed ergens anders in het lichaam. Het bindweefsel geeft stevigheid en bescherming, maar zorgt ook voor beweeglijkheid. Om te kunnen leven moeten we vrij kunnen bewegen. Bewegen is leven.

Het zelfgenezend vermogen

Elk lichaam heeft een zelfgenezend vermogen, wat heel goed zichtbaar is bij bijvoorbeeld een wondje. Normaal gesproken zorgt het lichaam er zelf voor dat dit wondje weer heelt. Maar door bijvoorbeeld een ongeluk, ziekte, een operatie, stress of verkeerde voeding kan het zelfgenezend vermogen van het lichaam verzwakt zijn, waardoor het hulp nodig heeft om van de klachten af te komen. Een CranioSacraal therapeut biedt deze extra hulp, waardoor het zelfgenezend proces in het lichaam weer in gang wordt gezet en beperkingen in de weefsels zich kunnen herstellen.
Alhoewel sinds mensenheugenis wordt aangenomen dat de schedel een hard bot is, waarin geen beweging mogelijk is, gebruikt de Amerikaanse arts John E. Upledger al sinds de beginjaren zeventig het ritme van het craniosacraal systeem ter verbetering van lichaamsfuncties, vermindering van pijn en andere klachten.

Het craniosacraal systeem

Het craniosacraal systeem bestaat uit vliezen (membranen) en hersenruggenmergvloeistof (cerebrospinale vloeistof), die de hersenen en het ruggenmerg omgeven en beschermen. Het strekt zich uit van de botten van de schedel, het aangezicht en de mond – het craniale deel – tot aan de botten van het bekken – het sacrale deel.

Het craniosacraal ritme

Binnen het craniosacraal systeem neemt de hoeveelheid hersenruggenmergvloeistof via een ritmische productie regelmatig toe en af, waardoor drukverschillen ontstaan. Deze drukverschillen veroorzaken de ritmische beweging van het hersenvlies en daardoor de bewegingen van de schedelbeenderen. We noemen dit het craniosacraal ritme. Een ervaren therapeut kan dit ritme overal op het lichaam voelen. Het ritme geeft de therapeut informatie over het functioneren van het craniosacraal systeem. Als dit systeem goed functioneert, heeft het een positieve invloed op de ontwikkeling en de werking van de hersenen en zenuwen. Een storing binnen dit systeem kan tot een breed spectrum van symptomen leiden.

Behandeling

Er zijn in principe twee behandelingsmogelijkheden, die ook gecombineerd worden.
* John Upledger ontwikkelde een tien-stappenprotocol, waarin hij een systematische, structurele beoordeling en behandeling van het hele lichaam beschrijft. Bij iedere behandelingsstap neemt de therapeut ter plaatse spanningen in het bindweefsel waar en probeert die te ontspannen.
* Door zachte aanraking onderzoekt uw therapeut spanningen in uw bindweefsel. Belangrijk hierbij is dat u een voor uzelf zo ontspannen mogelijke lichaamshouding aanneemt. Dit bevordert een goede waarneming van uw lichaam. Door de zachte behandeling van de gespannen gebieden en door uw eigen invoelend vermogen kunnen in de loop van de tijd snelle of geleidelijke veranderingen plaatsvinden. Misschien voelt u in bepaalde gebieden warmte of kou, spanning of ontspanning of komen er herinneringen boven, die gepaard kunnen gaan met het loskomen van emotionele gevoelens. Ook kan het zijn dat uw lichaam tijdens de behandeling spontaan bepaalde houdingen inneemt of bepaalde bewegingen uitvoert. Sleutelwoorden hierbij zijn begrip, respect en aandacht van uw therapeut. Hij zal u aanbieden om te praten over datgene wat u waarneemt en voelt. U bepaalt altijd zelf of u daarover wilt praten of niet. Uw therapeut heeft de rol van begeleider. Hij of zij begeleidt u bij het onderzoeken naar de betekenis van de spanningen in uw lichaam en helpt u een andere kijk op uzelf en uw klachten te krijgen.

Behandelduur en frequentie

De tijdsduur van een behandeling kan varieren van drie kwartier tot anderhalf uur. Om uw lichaam de tijd te geven om te reageren op de behandeling, zal de behandelfrequentie niet heel hoog zijn. Deze wordt in overleg met uw therapeut bepaald.

Behandelvoorbeelden

Trauma

Als iemand in een auto van achter aangereden wordt, ontstaan als gevolg van de klap storingen in het lichaam die vaak nekklachten als gevolg hebben. In veel van deze gevallen zorgt het zelfherstellend vermogen van het lichaam ervoor dat de storingen verholpen worden, waardoor de klachten zullen verdwijnen. Maar soms is het lichaam daar niet toe in staat. De pijn, evenwichtsstoornissen en concentratieproblemen blijven. De oorzaak hiervan kan een oud trauma, angst of bindweefselverklevingen zijn. De CranioSacraal therapeut gaat samen met de patient op zoek naar de mogelijke oorzaak.

Huilbaby’s

Een bevalling kan bij moeder en baby traumatisch letsel veroorzaken. Vooral als er sprake is van een keizersnede, een vacuumverlossing, een tangverlossing of een aangezichtsbevalling. Tijdens de geboorte kan bij de baby een zenuw die van schedel naar de inwendige organen loopt, bekneld raken. Dit kan zowel in de schedel als in de buik klachten veroorzaken. Omdat het kind zich niet lekker voelt, wordt het bijvoorbeeld onrustig of gaat het vaker huilen, overstrekt, wil niet slapen of niet knuffelen. Zo’n baby wordt wel een huil- of onrustbaby genoemd. Door gerichte zachte behandeling van o.a. de schedelbasis en buik kunnen de klachten helemaal verdwijnen.